Zoeken naar creatieve oplossingen... een uitdaging.

3 februari 2017 - Dogbo-Tota, Benin

Karl en Piet gaan naar de NGO Pejes om het project te filmen dat gesteund wordt door de vzw D.O.G.B.O – Dogbo. In het centrum worden er 21 meisjes opvangen die uit de kindslavernij gehaald werden. Het voorbije jaar werden er meer dan 100 meisjes ondersteund. Dankzij de middelen die de vzw geschonken heeft, zijn er heel wat verfraaiingswerken gebeurd.
De weg ernaar toe verliep echter niet zonder slag of stoot. Ons busje kwam vast te zitten door de slechte toestand van de wegen. Na meer dan een half uurtje duwen, graven, duwen en met de hulp van heel wat omstaanders kon de bus zijn weg verderzetten.

Intussen stonden er opnieuw heel wat ontmoetingen gepland in het stadhuis. Het thema van de dag was  netheid en hygiëne. In de voormiddag hadden we gesprek met de brigade sanitaire. Aanvankelijk bestond de brigade enkel uit 30 mannen. Vorig jaar werden er enkele brigadiers ontslagen die hun taak niet naar behoren deden. Ze werden allen vervangen door vrouwen.
We polsten waarom het belangrijk is vrouwen in het gezelschap te hebben. Gelukkig kwamen er ook andere antwoorden dan dat van de leider  van het gezelschap: ‘Het is goed vrouwen te hebben in de brigade om ons lokaal te kuisen.’

De brigade interpelleert de meer dan 3000 standhouders als ze regels rond netheid en hygiëne niet naleven. Het functioneren van de brigade wordt op tijd en stond bijgestuurd…

In de namiddag zitten we samen me de afvalophalers. Voorlopig zijn ze met 6. Het afval van de markt wordt opgehaald en naar een (voorlopige) stortplaats gebracht. Op dit moment gebeurt afvalsortering en verwerking nog niet gedaan maar dit staat bovenaan de agenda. Samen denken we na over kleine sensibilisatieprojecten in de scholen rond afvalsortering en het gebruik van compost.Na een bezoek aan de stortplaats, kaarten we nog even na onder de mangoboom op de site van het stadhuis. Dé plaats waar er volgens ons meer beslissingen genomen worden dan op bureau of in de vergaderzaal.

Tijdens het avondeten krijgen we een sms dat de burgemeester uit Roeselare goed geland is. Hij kreeg een voorkeursbehandeling en werd na de landing begeleid tot in het ‘salon d' honneur’. Morgen wacht hem nog een verrassende officiële ontvangst in Dogbo. 

Foto’s