Samen op de moto

12 april 2018

Na ruim 3 kwartier wachten op de binnenkoer van het stadhuis kunnen we toch vertrekken voor een bezoek aan het Centre de santé van het arrondissement Tota. We krijgen er een rondleiding door de hoofdarts en nemen in kijk in de materniteit waar de vrouwelijk collega’s wegsmelten bij het zien van enkele heel verse baby’s.  We informeren hoe de geboortefiches worden bijgehouden omdat deze uiteraard heel belangrijk zijn in het kader van de geboorteregistratie.

Daar het regenseizoen is en bepaalde pistes niet berijdbaar zijn met de wagen rijden we met een 12-tal ZEM’s (moto-taxies) naar het project Péjes. Na een hobbelige doch leuke rit worden we hartelijk en met de nodige protocol ontvangen door de Chef van het arrondissement en de mensen van Péjes.  Het is een opleidingscentrum voor jonge meisjes die als kindslaaf werden uitgebuit of in de prostitutie terechtkwamen. In het centrum worden ze een vak als kapster of kleermaakster aangeleerd. De zak rijst en de bidon palmolie die we voor hen als cadeau meebrachten werden in dank aanvaard.

Het tweede project dat door de Roeselaarse VZW D.O.G.B.O.-DOGBO wordt ondersteund, bezoeken we in de namiddag. Met centen van ook Nederlandse en Franse geldschieters en met subsidies van de provincie West-Vlaanderen beschikt dit centrum voor mentaal gehandicapten nu over een mooie aangepaste infrastructuur. Maar het blijft voor hen knokken om rond te komen. Ook hen maakt de gift van de zak rijst en de olie blij.

s’Avonds namen de notabelen van Dogbo afscheid van onze groep met een ‘Diner d’au revoir’. In de speech riep Monsieur le maire de Dogbo de vrouwelijke collega’s op om verder contact te houden en het genderthema ook in Dogbo onder de aandacht te brengen en zo mee te werken aan de emancipatie van de vrouwen in Dogbo en Benin. Onze dames zagen/zien  dit wel zitten.