De geboorteregistratie op beeld

2 februari 2017 - Dogbo-Tota, Benin

We brengen de procedure van de geboorteregistratie van A tot Z in beeld. Dat begint uiteraard bij de geboorte van een kind. We treffen in de overvolle materniteit zelfs een tweeling aan. Hopelijk moet de moeder geen twee maanden in haar huis blijven volgens de voodoo-cultuur die hier nog sterk aanwezig is!  De vroedvrouw toont hoe ze de geboortefiche invult. Vaak is de voornaam van het kind nog niet gekend. De medewerker van de het arrondissement komt wekelijks de fiches ophalen in het ziekenhuis en brengt ze naar de arrondissementssecretaris die het geboorteakte opstelt. De arrondissementschef moet de akte tekenen. Indien de akte niet wordt afgehaald zal een medewerker de akte bezorgen op het moment van de eerste vaccinatieronde of zo nodig aan huis bestellen. We brengen iedere stap in beeld. De reporter rijdt met de moto mee tot in een afgelegen dorp en zijn getuige hoe de vader het papier in een vuil mapje steekt en bewaart in een groezelige zak verstopt onder zijn slaapplaats in zijn duistere huis. Hopelijk doen de muizen of de termieten zich niet te goed aan deze akte.   

Vandaag hebben we de nationale krant gehaald in België met dank aan Andy Vandaele. 2 jaar geleden reisde hij mee naar Dogbo als fotograaf aan het SASK. Zijn foto’s stelt hij vanaf morgen tentoon in de Schitterskapel in Brugge. Hij prijkt vandaag met enkele foto’s uit Dogbo in De Standaard. In het bijhorend artikeltje heeft hij het over ons project rond de geboorteregistratie. Allen gaan zien die expo!

Intussen hadden de anderen de hele dag meetings in het gemeentehuis startend met een overleg met Protos om richting te geven aan een nieuw subsidiedossier, een evaluatie van ons marktdossier en een kennismaking met het comité van de marktgebruikers.

Het was opnieuw op alle vlak een intense dag!

Foto’s