Eind goed al goed

30 januari 2017 - Dogbo, Benin

We starten de dag met een overzicht van de acties die in 2016 zijn uitgevoerd rond de aangifte van de geboortes. Halverwege onze vergadering krijgen we plots een sms van Karl Vandenberghe, journalist bij WTV. Onderweg naar ons in Benin is zijn videocamera gestolen in de TGV. Zijn collega Bart is in allerijl in de auto gesprongen richting Parijs met een nieuwe camera. Rond  14 u. kregen we het verlossende sms’je dat de camera op tijd in Parijs is geraakt. Wat een geluk!
 

In de namiddag brengen we een een bezoekje aan 2 bureaus in de deelgemeenten van Dogbo waar de ambtenaren tonen hoe de registratie concreet in zijn werk gaat.
Een vrouwengroep wacht ons dansend en zingend op in de deelgemeente Hoton. Met zo’n 30 zijn ze. We polsen welke problemen zij ondervonden bij de registratie van hun kinderen en krijgen meteen enkele openhartige verhalen in het Adja te horen. Gelukkig is Maurice, diensthoofd burgerlijke stand, er om te vertalen.

Op het einde van de middag rijden we door naar de gezondheidspost in het centrum van Dogbo. We luisteren naar de rol die zij spelen in het proces rond geboorteregistratie en polsen naar de mogelijkheden die er zijn voor een uitwisseling met de opleidingen gezondheidszorg in Roeselare. De dokter die aan het hoofd van het centrum staat geeft een korte rondleiding en legt uit dat een stage een grote meerwaarde kan betekenen voor beide partijen. Ooit was er een ambulance in deze gezondheidspost maar deze staat al meer dan 6 jaar stof te verzamelen aan de rand van het centrum… met een minimum aan middelen maar vol  overgave houdt een beperkte equipe deze gezondheidspost draaiende.

Foto’s