Dogbomissie - woensdag 18 februari 2015

18 februari 2015 - Lokossa, Benin

Deze morgen worden we verrast door een gemeenteraadszaal vol ‘agents de propreté’ ook wel de brigade sanitair. Deze 30 agenten zijn vorig jaar aangesteld om de netheid en de hygiëne op de markt in goede banen te leiden. Dit betekent dat ze zowel de bezoekers als de marktkramers in eerste instantie moeten informeren over de regels inzake hygiëne en sanitatie. Na een aantal maanden zullen ze het mandaat krijgen om de mensen de regels niet naleven, te sanctioneren. De brigade is wel indrukwekkend in hun groen uniform.

Na de gebruikelijke groepsfoto, vergaderen we in de gemeenteraadszaal verder met de consultant die het gehele project rond netheid en hygiëne begeleidt. Alles zit duidelijk goed: zowel de acties van het voorbije jaren als de plannen voor de toekomst geven ons een goed gevoel.

Tijdens de middagpauze hebben we een informele babbel met de burgemeester. We praten over de feestelijkheden in Roeselare naar aanleiding van 5 jaar stedenband. De burgemeester staat er op dat er dat Dogbo ‘symbolisch’ een blijvende plaats krijgt in Roeselare. We brainstormen even en beloven om dit idee mee te nemen in de verdere planning rond de voorbereidingen voor 5 jaar stedenband.

Na de middagpauze worden we in de school verwacht waar we al een aantal jaar na elkaar geweest zijn. Hoewel we aandrongen op een niet officiële ontvangst, staan er honderden kinderen op een rij om ons te verwelkomen. Op woensdagnamiddag is er normaal geen les maar toch zijn er heel wat kinderen en leerkrachten in de school voor de culturele activiteiten. We hebben een gesprek met het lerarenkorps. Net als vorig jaar vragen ze ons of het mogelijk is om de omheining rond de school te helpen financieren. Er wordt immers ’s nachts regelmatig ingebroken in de school. De fotografen die mee zijn naar de school worden omsingeld door de honderden kinderen. Zelfs Andy houdt het voor bekeken (dan moet het al erg zijn). Deau is ook mee naar de school. Tientallen kinderen willen hem aanraken. We moeten hem goed beschermen om te voorkomen dat hij wordt verscheurd. Morgen mogen we nog eens terug gaan naar de school om foto’s te nemen tijdens de lessen. Het is vanavond wat afgekoeld want er is opnieuw een kleine regenbui geweest.

Foto’s