Dogbomissie - donderdag 19 en vrijdag 20 februari

21 februari 2015 - Lokossa, Benin

Vandaag donderdag, werkten we een hele dag werken rond de burgerlijke stand. François Zinsou die als consultant het hele proces rond de geboorteregistratie al een aantal jaar begeleidt, leidt de vergadering. We overlopen wat er het voorbije jaar is gerealiseerd. De grootste doelstelling die we naar voren hadden geschoven vorig jaar, is behaald: meer dan 70% van de kinderen heeft intussen zijn geboorteakte. Ze hebben een hele reeks maatregelen genomen om deze doelstelling te behalen. Maar omdat de nood nog steeds hoog is, wordt er verder ingezet op de sensibilisatie. In 2015 zal de klemtoon vooral liggen op de sensibilisatie in de kerken.

In de voormiddag gaan Andy en Liza nog eens terug naar de school. Ze ontpoppen zich tot echte schoolfotografen. De leerlingen worden geregisseerd om in een perfecte klasopstelling te staan voor de klasfoto. Het wordt een huzarenstukje. Ook Stefaan gaat mee om nog wat kiekjes te nemen met Deau in de kleuterklas. Hij overhandigt de tekeningen die de kleuters van Roeselare hebben gemaakt.

In de namiddag hebben we een vergadering met een verschillende personen die een rol spelen in de geboorteregistratie. Een kleine 20 mensen wonen de namiddagvergadering bij waaronder stagiairs en secretarissen uit de verschillende arrondissementen. Eén van de grootste knelpunten is het vervoer vanuit de verschillende dorpen naar het arrondissementsbureau en het stadhuis. Dit moet snel en efficiënt kunnen gebeuren zodat de registratie binnen de wettelijke termijn gebeurt. Daarom bood Roeselare onder andere financiële steun aan voor de aankoop van moto’s.

Na de namiddagvergadering bezoeken we de toeristische site; de vroegere gangen van de mijn die enkele eeuwen geleden gegraven zijn. Vorig jaar was er nog niets gebouwd, intussen zijn er verschillende paillotes gebouwd, een speelplein, zijn de toiletten in aanbouw en ook de weg naar de site wordt heraangelegd.

's Avonds gaan we naar de misviering van de pinkstergemeenschap. Er is heel veel volk en veel animo. We zijn getuige van de eerste sensibilisatie-actie in de kerk. Verschillende stagiairs zijn aangeworven om deze acties in de kerken te doen, alles gebeurt in de lokale taal: het adja. Na een tweetal uur vertrekken we maar de misviering blijft voort duren. Het is intussen al 22. 30 u.

 

Vrijdag

In de voormiddag hebben we een meeting met de gemeenteraad. We maakten een kleine powerpointvoorstelling met de realisaties van de voorbije 5 jaar. De gemeenteraad is erkentelijk voor de ondersteuning die we bieden vanuit Roeselare. We worden door een gemeenteraadslid op de vingers getikt omdat we veel te laat zijn in de vergadering. Wij hebben ons misschien al teveel geadapteerd aan ‘l’heure africaine’ maar dit wordt niet door iedereen in dank afgenomen.

Na de vergadering bezoeken we nog de nieuwe stortplaats die volop in ontwikkeling is. Het afval dat wordt opgehaald op de markt met de kleine vuilniswagentjes, wordt naar hier gebracht. Momenteel is men bezig met het nivelleren van de site. Er zal ook personeel gerekruteerd worden om het afval te sorteren en in een volgende fase zal men ook compost maken.

In de namiddag nodigden we de mensen van Protos uit. Dit is een Belgische ngo die actief is rond water en hygiëne op de markt. Samen met hen gaan we wat dieper in op de visie en missie rond het project voor de bouw van ‘showroomtoiletten’ op de markt.

’s Avonds staat er een concert op het podium van het CLAC op het programma. Het concert is vooral ter ere van het pensioen van onze secretaris Johan Leenknecht. Hij krijgt enkele mooie cadeaus en ook wij krijgen allemaal een mooie tenue die eerder deze week is opgemeten. Na meer dan 2 uur dans, theater, vele speeches en muziek keren we terug naar ons hotel. We hebben immers nog 45 min voor de boeg en iedereen is uitgeteld van de intensieve werkweek.

 

Foto’s