18 februari 2014

19 februari 2014 - Dogbo, Benin

Vandaag werkten we de hele dag rond het thema van de burgerlijke stand , l’état civil, meer bepaald de geboorte-aktes. Sinds 2011 is dit in het kader van het Vlaamse programma het belangrijkste thema waarrond we met de administratie van Dogbo samenwerken.

De helft van de kinderen in Dogbo heeft momenteel geen geboorte-akte wat een zware hypotheek legt op hun toekomst. Zonder geboorte-akte geen identiteitskaart, geen diploma, geen rijbewijs,… Eigenlijk besta je officieel niet… Hieraan samenwerken is dus van fundamenteel belang voor het welzijn en de toekomst van de mensen.

In de voormiddag evalueren we samen de acties die tot nu toe in dat kader werden ondernomen en er blijkt nog heel wat werk aan de winkel te zijn. Vooral een permanente sensibilisatie van de ouders is van groot belang, want nog te weinig ouders beseffen dat het afhalen van de geboorte-akte voor hun kind cruciaal is. Anderzijds blijft het zoeken naar een goed systeem om de aktes tot bij de mensen te brengen ook een uitdaging. De afstanden in Dogbo worden meestal te voet afgelegd en dan is het niet steeds evident om hiervoor tientallen kilometers af te leggen.

’s Namiddags ontmoeten we de secretarissen van de verschillende arrondissementen (deelgemeenten) samen met de stagiairs die door de gemeente zijn ingezet om de registraties van de geboortes sneller en adequater op te volgen. Dit zijn de mensen van het terrein en we luisteren naar hun ervaringen om ons actieplan te verfijnen en te verbeteren. Het is een heel boeiende discussie waaruit een aantal concrete ideeën ontstaan. Door het inschakelen van de ‘relais communautaires’, mensen die de bevolking in de dorpen op vlak van gezondheid sensibiliseren, kunnen de aktes misschien beter verdeeld worden. En ook het gebruik van andere communicatiekanalen, zoals wekelijkse radio-boodschappen, worden gesuggereerd. De reizende cinema (voor een groot stuk gefinancierd door Roeselare) die in de dorpen via een film het belang van de geboorte-aktes kwam duidelijk maken mét een debat achteraf, werd heel goed onthaald en is zelfs voor herhaling vatbaar voor hen….

Tegen het einde van de dag hebben we een vernieuwd actieplan mét concrete doelstellingen voor 2014 en 2015. François Zinsou, een expert op dat vlak die voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft gewerkt, nam ook deel aan de vergaderingen en zal ons verder raad geven. We waren toch een beetje fier van hem te horen dat Dogbo in Benin aan de top staat op vlak van de organisatie van de burgerlijke stand en dat onze samenwerking al heel wat vruchten heeft afgeworpen.

Bij valavond bezoeken we samen met de burgemeester van Dogbo een toeristische site in wording. Onlangs ontdekten archeologen in Dogbo een enorm onderaards gangenstelsel uit de tijd van de ijzerwinning (naar verluidt wisten de dorpelingen wel al van het bestaan af) en nu wil de gemeente deze plek toegankelijk maken voor toeristen. We dalen onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking af in de ondergrond en het ziet er inderdaad indrukwekkend uit. Een unieke kans voor Dogbo als dit op een duurzame manier wordt ontwikkeld…

Foto’s