17 februari 2014

18 februari 2014 - Dogbo-Tota, Benin

Na een perfecte vlucht vanuit Brussel worden we zaterdagavond in Cotonou verwelkomd door onze trouwe chauffeur Lambert en onze vrienden uit Dogbo. We overlopen ons programma voor de komende week en het belooft druk te worden. Ons gezamenlijk plan voor de herinrichting van de lokale markt werd door de federale overheid goedgekeurd en we moeten het zo snel mogelijk van start laten gaan….

Via de route de pêche langs de Westafrikaanse kust verlaten we Cotonou om richting Lokossa te rijden. De grote weg wordt momenteel heraangelegd en de zandweg langs de kust is niet alleen sneller maar ook pittoresker. Tot de auto van onze vriend Borgia, de DC (Directeur du Cabinet) van de burgemeester van Dogbo, het begeeft. De breuk in de wielas ziet er niet mooi uit… De Beninezen blijven er opvallend rustig bij en er wordt druk getelefoneerd naar garagisten. Het belooft nog een lange namiddag en avond te worden maar we mogen met de minibus van Lambert verder rijden. Gelukkig voor ons werkschema want het zou tot maandagavond duren eer we Borgia terug zien.

We installeren ons zondagavond in het Link-hotel in Lokossa. Het is er nog even kitscherig als vorig jaar…

Op maandagmorgen worden we in Dogbo verwacht voor een ontmoeting met de burgemeester. Samen met zijn medewerkers en de eerste schepen ontvangt hij ons in zijn kabinet. Hij is heel verheugd over de goedkeuring van het plan voor de markt en verzekert ons dat hij er met zijn diensten alles aan zal doen om het tot een goed einde te brengen. We zeggen dat we er alle vertrouwen in hebben gezien onze puike samenwerking sedert 2010. Wat niet wegneemt dat de medewerkers zich zullen mogen inspannen om de strakke timing en doelstellingen te behalen.

Tijdens de werkvergaderingen ’s morgen en ’s namiddags blijkt dat het geen eenvoudige klus wordt. We hebben 3 projectfiches klaargemaakt voor de herinrichting van de markt: de aanpassing van de infrastructuur (o.a. bouw van winkeltjes, aanpassing riolering, toiletten, aanpassing elektriciteit,…), de verbetering van de hygiëne en het afvalbeheer en ten slotte het adequaat beheren van het martkgebeuren. De lokale markt die om de 5 dagen plaatsvindt en zo’n 2000 verkopers telt, is voor Dogbo  en zijn inwoners een belangrijke, zoniet de belangrijkste bron van inkomsten.

De medewerkers brengen heel wat elementen in om de fiches op punt te zetten en een actieplan op te maken. In 2014 zal de basis van de herinrichting gelegd worden in een omvattende studie die samen met de administratie in Roeselare zal voorbereid worden. In 2015 en 2016 zal de uitvoering op het terrein zichtbaar zijn. Maar ook in 2014 zal communicatie en sensibilisatie van groot belang zijn.

We brengen na zonsondergang nog een bezoek aan de markt zelf (vandaag is het toevallig marktdag) en mogen voor het eerst de ‘nachtelijke’ markt beleven. We staan ervan versteld dat zelfs in het quasi pikdonker nog zoveel handel wordt gedreven. Aan gezellige drukte ontbreekt het alvast niet. Wat niet wegneemt dat o.a. de verlichting (elektriciteit) en de verkeerscirculatie wel mogen aangepakt worden, hetgeen ook in ons plan voorzien is.